Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Code các loại đồng hồ-không được mở ra sửa

Code các loại đồng hồ-không được mở ra sửa
21:58 1 thg 10 2012Cá nhân0 Lượt xem 0


Đồng hồ màu đỏ,trái tim có nơ:

<br><embed id=yui-gen2 height=200 type=application/x-shockwave-flash width=145 src=http://i173.photobucket.com/albums/w49/chiplove9xpro/Flash/Share/chiploveFlashloader.swf?file=http://img79.imageshack.us/img79/8129/4263.swf allowscriptaccess="never" wmode="transparent"></embed> </embed> </embed>
<P id=yui-gen55 align=center><A id=yui-gen56 href="http://www.upanh.com/heart4_1__upanh/v/9rd5cgfu2pv.htm"><br><br></A></P>

Đồng hồ số 9:
<br>
<DIV class=sandbox>
<CENTER id=yui-gen1><embed id=yui-gen10 height=240 type=application/x-shockwave-flash width=200 src=http://i702.photobucket.com/albums/ww28/hatim86uyennhi/hatimloading.swf?link=http://img110.imageshack.us/img110/252/1163hf8.swf?TimeZone=VietNam_HoChiMinhCity& allowscriptaccess="never" wmode="transparent">9</embed></CENTER></DIV>
Đồng hồ màu đen:
<br><embed id=yui-gen8 height=220 type=application/x-shockwave-flash width=220 src=http://i173.photobucket.com/albums/w49/chiplove9xpro/Flash/Share/chiploveFlashloader.swf?file=http://flash-clocks.com/free-flash-clocks-blog-topics/free-flash-clock-17.swf allowscriptaccess="never" wmode="transparent"><font size=3> </font>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center" id=yui-gen2 align=center><font size=3></embed></font> <br></DIV><br>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center" class=hd align=center></DIV>


Đồng hồ con cá:
<br> </embed><embed id=yui-gen22 height=150 type=application/x-shockwave-flash width=150 src=http://i173.photobucket.com/albums/w49/chiplove9xpro/Flash/Share/chiploveFlashloader.swf?file=%20http://www.clocklink.com/clocks/0034-pink.swf?TimeZone=VietNam_Hanoi& wmode="transparent" allowscriptaccess="never"><EM><font color=#00ff80> </font></EM><br>.</embed></embed>
Đồng hồ 16:<br><embed allowscriptaccess="never" id="yui-gen8" height="200" type="application/x-shockwave-flash" width="200" src="http://i173.photobucket.com/albums/w49/chiplove9xpro/Flash/Share/chiploveFlashloader.swf?file=%20http://8.mms.blog.xuite.net/8/c/4/5/24933879/blog_2266166/dv/52060715/52060715_0.swf%20" wmode="transparent">

Đồng hồ:
<br>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center" id=yui-gen21><A href="http://www.flamingtext.com/"></A>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center" id=yui-gen23>
<P align=center></P><embed id=yui-gen18 height=600 type=application/x-shockwave-flash width=600 src=http://i982.photobucket.com/albums/ae304/Hunnie_-tr/Fash/LeePro-download.swf?link=http://img231.imageshack.us/img231/7489/clock8.swf allowscriptaccess="never" wmode="transparent"><br></DIV></DIV>

Đồng hồ đàn bướm bay lên:<br>
<CENTER>
<CENTER id=yui-gen3><A class=magnifying-icon href="http://blog.yahoo.com/mai.ly/articles/66400#"></A><embed id=yui-gen5 height=300 type=application/x-shockwave-flash width=300 src=http://i173.photobucket.com/albums/w49/chiplove9xpro/Flash/Share/chiploveFlashloader.swf?file=http://img704.imageshack.us/img704/17/fly1.swf allowscriptaccess="never" wmode="transparent">2</embed><br></CENTER></CENTER>
<DIV id=yui-gen0 class=bd>
<DIV class=sandbox>
<P id=yui-gen3 align=center><A target=blank></A></P></DIV></DIV>


Trái tim đỏ:<br><embed id=yui-gen2 height=200 type=application/x-shockwave-flash width=145 src=http://i173.photobucket.com/albums/w49/chiplove9xpro/Flash/Share/chiploveFlashloader.swf?file=http://img79.imageshack.us/img79/8129/4263.swf allowscriptaccess="never" wmode="transparent"></embed> </embed> </embed>

Đồng hồ ngọn nến:<br><embed id=yui-gen7 height=200 type=application/x-shockwave-flash width=200 src=http://i173.photobucket.com/albums/w49/chiplove9xpro/Flash/Share/chiploveFlashloader.swf?file=http://img504.imageshack.us/img504/7568/s100208ab212128005.swf allowscriptaccess="never" wmode="transparent"> </embed></embed>

Đồng hồ:<br>
<DIV class=sandbox>
<CENTER id=yui-gen1><embed id=yui-gen10 height=240 type=application/x-shockwave-flash width=200 src=http://i702.photobucket.com/albums/ww28/hatim86uyennhi/hatimloading.swf?link=http://img110.imageshack.us/img110/252/1163hf8.swf?TimeZone=VietNam_HoChiMinhCity& allowscriptaccess="never" wmode="transparent">9</embed></CENTER></DIV>


Đồng hồ:<br><A href="http://blog.yahoo.com/tuoitho/articles/178570/tdtpro.tk" target=blank><embed id=yui-gen2 height=200 type=application/x-shockwave-flash width=150 src=http://i173.photobucket.com/albums/w49/chiplove9xpro/Flash/Share/chiploveFlashloader.swf?file=http://img200.imageshack.us/img200/5630/s10030279305e26015.swf wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></embed></A>
code 7


Đồng hồ:
<br><embed id=yui-gen16 height=200 type=application/x-shockwave-flash width=200 src=http://i173.photobucket.com/albums/w49/chiplove9xpro/Flash/Share/chiploveFlashloader.swf?file=http://img504.imageshack.us/img504/7568/s100208ab212128005.swf allowscriptaccess="never" wmode="transparent"> 8</embed></embed>
code8

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=))
:((
[-(
:-h
~o)
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
:">
X(
:">
:-bd
8->
I-)
[-(
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang