Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Kho Flash.swf


05:22 1 thg 9 2012Cá nhân0 Lượt xem 0


Xem demo của mình nè
CODE ĐÂY NHÉ:


<div align="center"><br><div style="width:630px;"><table><tbody><tr><td><div style="height:0px;"><font size="-0"><embed allowscriptaccess="never" src="http://i982.photobucket.com/albums/ae304/Hunnie_-tr/Fash/LeePro-download.swf?link=LINK_FLASH_THAY_VÀO _ĐÂY" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="700" width="640"></font></div></td></tr></tbody></table><div style="border-left:5px #8A8813 solid;border-top:5px #8A8813 solid;border-right:5px #8A8813 solid;border-bottom:5px #8A8813 solid;"><div style="border-left:3px transparent solid;border-top:3px transparent solid;border-right:3px transparent solid;border-bottom:3px transparent solid;"><div style="border-left:4px #8A8813 groove;border-top:4px #8A8813 groove;border-right:4px #8A8813 groove;border-bottom:4px #8A8813 groove;background:#000;"><div style="border-left:25px transparent solid;border-top:40px transparent solid;border-right:55px transparent solid;border-bottom:55px transparent solid;text-align:left;"><font style="font-family:Palatino Linotype;font-weight:bold;font-style:normal;font-size:39px;color:#ffff00;text-shadow:1px 1px 1px #000eA0;">Tiêu đề viết ở đây...</font><br><br><br><br><div style="text-align:left;margin-left:15px;"><font style="font-family:Palatino Linotype;font-weight:bold;font-style:normal;font-size:13px;color:#fff;">Viết Entry ở đây nhé <br><br> </font></div>


-Bạn nào chưa biết thì coppy  code trên pass vào (Trình soạn thảo HTML)nhé
C
ODE post Flas sử dụng của Anh Lee

 CHÚ Ý: Tùy chỉnh chung cho code trên:
(Thay link Flash của bạn vào chỗ LINK_FLASH_CHÈN_VÀO_ĐÂY)-div style="width:630px;">====> Chiều rộng của khung Entry mình để 630 bạn có thể tăng thêm
nếu Mudue bài viết của bạn lớn
 *Chiều rộng và dài của Flash
-height="750=====> có thể tăng thêm khi bài viết của bạn dài hơn nhé 
-"width="630">====> Chiều rộng thì vậy cho bằng kẻ viền khung flash
*Đặc biết chỉ có muốn viết chữ vào Flash ta chỉ chèn thêm đằng trước và sau code Post Flash
Một lệnh này nữa là bạn chèn flash thoải mái vào Entry bình thường của bạn rất lung linh
*VÍ DỤ CODE POST FLASH BÌNH THƯÒNG ĐÂY:
<table><tbody><tr><td><div style="height:0px;"><font size="-0"><embed allowscriptaccess="never" src="http://i982.photobucket.com/albums/ae304/Hunnie_-tr/Fash/LeePro-download.swf?link=LINK_FLASH_CHÈN_VÀO_ĐÂY"type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"height="700"
width="640"></font></div></td></tr></tbody></table>

Ta chỉ thêm vào fần chữ mầu xanh trước và sau vào code post flash là bạn có thể  chèn vào Bài viết bình thường của bạn rồi
xem mình viết vào Flash nhé:

Gìơ là một số flash đẹp tuyệt cho các bạn nhé :http://img24.imageshack.us/img24/1511/97943991.swfhttp://img5.imageshack.us/img5/5708/33862158.swfhttp://img4.imageshack.us/img4/6091/55921036.swfhttp://img4.imageshack.us/img4/9021/29740972.swfhttp://img4.imageshack.us/img4/263/12125271.swfhttp://img4.imageshack.us/img4/9805/12192913.swfhttp://img4.imageshack.us/img4/381/87675473.swfhttp://img4.imageshack.us/img4/9634/61631660.swfhttp://img4.imageshack.us/img4/6886/21095006.swfhttp://img24.imageshack.us/img24/359/34704907.swfhttp://img23.imageshack.us/img23/4859/99903721.swfhttp://img5.imageshack.us/img5/2263/37780895.swfhttp://img5.imageshack.us/img5/6227/42364795.swfhttp://img5.imageshack.us/img5/6830/74764571.swfhttp://img5.imageshack.us/img5/8315/74798233.swf

.http://img24.imageshack.us/img24/406/30222766.swfhttp://img24.imageshack.us/img24/3349/41343827.swfhttp://img527.imageshack.us/img527/3845/28574115.swfhttp://img100.imageshack.us/img100/5943/36345923.swfhttp://img100.imageshack.us/img100/5623/28175547.swf

.http://img100.imageshack.us/img100/2474/40054400.swfhttp://img100.imageshack.us/img100/4875/54617619.swfhttp://img100.imageshack.us/img100/7063/33072925.swfhttp://img100.imageshack.us/img100/8230/83901290.swfhttp://img408.imageshack.us/img408/2130/16253025.swfhttp://img100.imageshack.us/img100/6239/57456812.swfhttp://img408.imageshack.us/img408/7356/49744929.swfhttp://img408.imageshack.us/img408/7669/83116838.swfhttp://img408.imageshack.us/img408/5401/24633753.swfhttp://img408.imageshack.us/img408/808/62868658.swfhttp://img408.imageshack.us/img408/9233/30608423.swfhttp://img408.imageshack.us/img408/152/48154185.swfhttp://img408.imageshack.us/img408/9754/55504932.swfhttp://img408.imageshack.us/img408/8455/58755055.swf

.http://img24.imageshack.us/img24/1511/97943991.swfhttp://img24.imageshack.us/img24/1469/88501567.swfhttp://img24.imageshack.us/img24/3796/62459997.swfhttp://img24.imageshack.us/img24/1233/91215167.swfhttp://img24.imageshack.us/img24/3245/74090801.swfhttp://img24.imageshack.us/img24/359/34704907.swfhttp://img408.imageshack.us/img408/2462/51737219.swfhttp://img24.imageshack.us/img24/5585/11922059.swfhttp://img24.imageshack.us/img24/9779/36229042.swfhttp://img24.imageshack.us/img24/7445/77878743.swfhttp://img24.imageshack.us/img24/2862/woman.swfhttp://img24.imageshack.us/img24/9676/woman2.swfhttp://img5.imageshack.us/img5/2918/88896991.swfhttp://img5.imageshack.us/img5/6709/48705813.swfhttp://img5.imageshack.us/img5/899/95343772.swfhttp://img5.imageshack.us/img5/6630/16990064.swfhttp://img5.imageshack.us/img5/5964/70537144.swfhttp://img5.imageshack.us/img5/1545/88143705.swfhttp://img5.imageshack.us/img5/8872/20363924.swfhttp://img5.imageshack.us/img5/8893/49276884.swfhttp://img408.imageshack.us/img408/1586/70030186.swfhttp://img26.imageshack.us/img26/7238/78021587zx1.swfhttp://img26.imageshack.us/img26/7317/20918209os8.swfhttp://img26.imageshack.us/img26/5425/89596826fi8.swfhttp://img26.imageshack.us/img26/2003/77021720eo8.swfhttp://img26.imageshack.us/img26/7213/64770471xx0.swfhttp://img26.imageshack.us/img26/176/92592040xp7.swfhttp://img187.imageshack.us/img187/1021/88185901hq5.swfhttp://img527.imageshack.us/img527/6651/31137907.swfhttp://img527.imageshack.us/img527/3025/52455662.swfhttp://img527.imageshack.us/img527/3219/17609576.swfhttp://img527.imageshack.us/img527/2742/48935649.swfhttp://img527.imageshack.us/img527/2742/48935649.swfhttp://img527.imageshack.us/img527/2851/88454727.swfhttp://img527.imageshack.us/img527/1069/52787559.swfhttp://img5.imageshack.us/img5/162/44086631.swfhttp://img5.imageshack.us/img5/1397/40519267.swfhttp://img23.imageshack.us/img23/4554/45956787.swfhttp://img23.imageshack.us/img23/5343/67540508.swfhttp://img5.imageshack.us/img5/1349/82272054.swfhttp://img23.imageshack.us/img23/9494/19448194.swfhttp://img23.imageshack.us/img23/9171/60661323.swfhttp://img23.imageshack.us/img23/7433/43880606.swfhttp://img23.imageshack.us/img23/9818/58046916.swfhttp://img5.imageshack.us/img5/2396/23622201.swfhttp://img100.imageshack.us/img100/535/37387749.swfhttp://img527.imageshack.us/img527/3219/17609576.swfhttp://img527.imageshack.us/img527/2742/48935649.swfhttp://img5.imageshack.us/img5/162/44086631.swfhttp://img527.imageshack.us/img527/1069/52787559.swfhttp://img5.imageshack.us/img5/1397/40519267.swfhttp://img23.imageshack.us/img23/5343/67540508.swfhttp://img5.imageshack.us/img5/1349/82272054.swfhttp://img23.imageshack.us/img23/4554/45956787.swfhttp://godud0909.com.ne.kr/swf/T293.swfhttp://godud0909.com.ne.kr/swf/T303.swfhttp://godud0909.com.ne.kr/swf/T332.swfhttp://godud0909.com.ne.kr/swf/T388.swfhttp://godud0909.com.ne.kr/swf/T337.swfhttp://godud0909.com.ne.kr/swf/T348.swfhttp://godud0909.com.ne.kr/swf/T360.swfhttp://godud0909.com.ne.kr/swf/T363.swfhttp://godud0909.com.ne.kr/swf/T357.swfhttp://godud0909.com.ne.kr/swf/T367.swfhttp://myfile.hanafos.com/~mip1040/mip-65.swfhttp://myfile.hanafos.com/~mip1040/mip-66.swfhttp://img179.imageshack.us/img179/9...ssa1771fc6.swfhttp://img527.imageshack.us/img527/3025/52455662.swfhttp://img527.imageshack.us/img527/6651/31137907.swf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=))
:((
[-(
:-h
~o)
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
:">
X(
:">
:-bd
8->
I-)
[-(
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang