Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Nút Home cho blog

23:06 27 thg 3 2012Công khai57 Lượt xem 1


Mình mới đi sưu tầm một số nút HOME đẹp về cho các bạn trang trí blog nè!Nhìn đẹp không?Những chi tiết nho nhỏ này cũng làm blog của chúng mình tăng thêm mấy "chân kính" đấy nhé!

Đây là CODE
:

 <style>
#w-profile-name{background:url(Link ảnh) center no-repeat;height:Xpx;}


X:là chiều cao của ảnhMuốn lấy được link của những hình này thì các bạn dùng trình duyệt Mozilla Firefox nhé!Click chuột phải là sẽ nhìn thấy chỗ để copy link.Ở đó cũng có dòng để có thể xem được những thông số của ảnh,trong đó có chiều cao.Hoặc các bạn có thể lựa chọn tùy ý.


 PhotobucketPhotobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket PhotobucketPhotobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 41 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 42 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 43 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 44Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 45 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 46 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 47 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 48Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 49Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 50 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 51Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 52 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 53 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 54 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 55 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 56 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 57Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 58 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 59Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 60 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 61 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 62 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 63 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 64 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 65 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 66 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 67Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 68Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 69 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 70Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 71Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 72 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 73Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 74Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 75Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 76Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 77Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 78Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 79 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 80 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 81Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 82Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 83Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 84Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 85Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 86Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 1Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 2Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 3 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 4 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 5 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 6Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 7 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 8Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 9 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 10Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 11 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 12 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 13 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 14 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 15 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 16 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 17 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 18 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 19Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 20 Tổng hợp nút Home đẹp cho Blog Plus - Image 21Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment Chèn Emoticons
:))
:-t
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=))
:((
[-(
:-h
~o)
@};-
>:D<
[-X
=D>
*-:)
:">
X(
:">
:-bd
8->
I-)
[-(
X(
;;)
;)
:-$
:-/

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang